dijous, 8 de desembre de 2011

Gramàtica zero. El millor ús amb la mínima gramàtica

A la memòria de Manuel Sanchis Guarner, en el centenari del seu naixement, com a treballador incansable i gramàtic solvent, qui, amb la seua tasca i el seu exemple, tant va contribuir a difondre.

 
La Gramàtica zero. El millor ús amb la mínima gramàtica resol de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i, tal com declara el seu subtítol, pretén guiar en el millor ús amb la mínima gramàtica.
Tracta els dubtes lingüístics més importants i recurrents en la construcció de les frases i mira de solucionar-los amb tan poca terminologia tècnica com és possible, amb explicacions accessibles a tothom i una notable gamma d'exemples, amb una presentació gràfica que permet visualitzar d'un colp d'ull les solucions. Consta de 73 fitxes que s'estructuren en quatre blocs (Fonamental, Errades típiques de castellanoparlants, General i Termes gramaticals) i que es completen amb un document annex amb expressions incorrectes.
Dedicada a la memòria deManuel Sanchis Guarner (filòleg,humanista i un dels primers signants de les Normes de Castelló), en el centenari del seu naixement, la Gramàtica zero ha sigut elaborada pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, i ha comptat amb el suport de totes les universitats públiques valencianes, que l’han repartida en diferents campanyes conjuntes, com la campanya deMatricula’t en valencià.

Us adjunte la Gramàtica zero..........
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf